Skyddsfilm

  • Ökad säkerhet
  • Splitter och inkastskydd
  • Skyddar inredningen mot blekning
  • Insynsskydd

Gennom att förstärka de befintliga fönster med säkerhetsfilm uppnår man ett splitterfritt säkerhetsglas.

Glasförstärkning 

säkerhetsfilm monteras på det befintliga glaset, normalt på insidan. Tillsammans med glaset bildar det sega polyesterlaminatet en stark kombination som blir svårforcerad, genom att absorbera och sprida kraften av ett slag eller en stöt.
Eftersom glaset är byggnadens svagaste punkt är det den vanligaste vägen in vid ett inbrott. En förstärkning med säkerhetsfilm kan minimera riskerna inom dessa områden.

Våra filmer finns i flera olika typer och tjocklekar för olika ändamål. Med de kraftigare laminaten blir det förstärkta glaset ett starkt skydd som försvårar och fördröjer ett angrepp. De tunnare laminaten används med fördel i miljöer där man vill skydda sig mot splitter.

Fördröja & försvåra

Glas är lätt att krossa och ur säkerhetssynpunkt är det fönstren som oftast är den svagaste länken. Därför är fönstren oftast målet när en tjuv vill göra en snabb ”smash & grab” kupp eller ta sig in i butiken, kontoret eller villan.
Med det osynliga skyddet möts tjuven av en oväntad överraskning. Glaset går sönder – men det splittras inte och det hålls kvar i karmen. Ett fönster förstärkt med skydds- eller säkerhetsfilm gör att inbrottsförsöket tar betydligt längre tid än tjuven planerat och i de allra flesta fall stoppas tjuven helt. Därför är glasförstärkning i kombination med glaskrossdetektorer på glaset, det viktiga komplement som gör skalskyddet ännu mer pålitligt.

 

Splitterskydd

Människor som av misstag stöter sönder en glasruta kan skadas allvarligt av splitter som tränger in i kroppen. Glassplitter kan också förstöra värdefulla varor och dyrbar utrustning. Ett förstärkt fönster spricker – men inte i en kaskad av vasst och farligt splitter. glasförstärkning är ett pålitligt skydd mot glasskador vid oväder, naturkatastrofer, upplopp och terrordåd som minimerar risken för skador och kostnader orsakade av kringflygande glas.

Solfilm

Svalare på sommaren..

Vid heta sommardagar blir kontoret väldigt varmt och fläktar som stör arbetet är ingen bra lösning. Varför inte låta installera en professionell solskyddsfilm. Våra solskyddsfilmer reducerar upp till 80 procent av solens strålningsvärme. Detta genom de metalliserade filmer som vi arbetar med. Våra filmer kan ge en reducering av värme utan att göra glasen mörka.

Reducera blekning

När solen skiner slits inredningen i ditt hem, kontor eller butik. Gardiner, möbler och mattor bleks och förstörs av UV-strålningen och värmen. Med en solskyddsfilm installerad på Era glas filtreras 99 procent av solens skadliga UV-strålning. Du har investerat stora summor i att inreda ditt hem, skydda då din investering med solskyddsfilm.

Varmare på vintern

På vintern kan solskyddsfilm förbättra inomhusklimatet. Flera av våra solskyddsfilmer är speciellt framtagna för att isolera glaset, detta innebär minskat värmeutsläpp genom glasrutan. Man sparar då både energi och pengar.

 

 

Splitterskydd

solskyddsfilm ger ett visst splitterskydd. Går fönstret sönder kommer solskyddsfilm att hålla allt glassplitter på plats. Genom detta reduceras risken för personskador av trasigt glas för er som önskar ett mer omfattande skydd erbjuder vi en separat serie av skydds- och säkerhetsfilmer.

Insynsskydd

När folk kan se rakt in i villan, lägenheten eller sommarstugan kan man känna sig störd, solskyddsfilm kan ge ett bra insynsskydd. Ni kan se ut men insynen försvåras betydligt!

Moved by HJ Consulting
©2024 Dusel | Powered by one.com